Languages

Förstasida

Du-tec Oy är ett år 2011 grundat specialistföretag, som fungerar som pålitlig aktör för el- och telenätverk. Vi betjänar privatpersoner och husbolag bl.a. inom fastighetsservicebranschen samt installerar och levererar solpaneler och luftvärmepumpar. Du-tecs grundare Bjarne Ulriksson och Ralf Dahlqvist har en långvarig erfarenhet inom branschen. De utför arbeten åt bl.a. TeliaSonera samt Caruna och nu även åt privatpersoner. Projekten utförs via tre dotterbolag: Du-tec Net fungerar som leverantör av el- och telenätverk samt vägbelysning, Du-tec Fix betjänar inom fastighetsservice både husbolag och privatpersoner, och Du-tec Lux sköter om individuella  solpanellösningar och luftvärmepumpar.

DU-tec

Pålitlig aktör för leverans av el- och telenätverk, utförande av fastighetsservice och lösning av energifrågor!